Tamāra Gžibovska

IMG_3230-kvad300

Suzuki klavieru skolotāja Eksperimentālajā mūzikas studijā Jelgavā.

Es ticu, ka ideja, iedvesma spēj satvert cilvēku un nest pretī mērķim. Es ticu, ka augstākā skolotāja sūtība ir iedvesmot savu audzēkni.

Kad 2007. gadā pirmo reizi sasatapos ar Suzuki metodi, es to atpazinu, jo ilgi biju to meklējusi... Mēs katrs spējam to atpazīt, jo Suzuki filozofijas un metodes principi mūsu dzīvē ir pastāvējuši gadu tūkstošiem, pirms kāds tos atklāja un nosauca vārdā. Dzimtās valodas metode. Es to iepazīstu vēl aizvien. Tā atklājas kārtu pēc kārtas, ieraugot aizvien jaunas paralēles un tiltus uz visu. Suzuki filozofijā apvienojas cilvēka, dzīves, mūzikas un... mīlestības jēga un diženums. Vai es varētu vēlēties ko vairāk?

Tāpēc es priecājos, ka neraugoties uz to, ka daudzi gadi ieguldīti Eiropas Suzuki Asociācijas Suzuki klavierspēles skolotāju mācībās Īrijā, pēc tam Skotijā, es vēl aizvien jūtos kā aizrautīgs pionieris, atklāsmju pilns Suzuki metodes jaunatklājējs mūsu valstī, un neizsakāmi laimīgs, ka vēl aizvien varu mācīties un dalīties apgūtajā ar saviem ceļabiedriem - Suzuki ģimenēm, bērniem, vecākiem, kolēģiem un ikvienu, kas vien gatavs sadzirdēt!