Suzuki klavierspēles skolotāji

Kristine Ravina300

Kristīne Rāviņa

Pilsēta: Rīga, Jelgava

Tālruņa nr.: +371 29505092

E-pasta adrese: kristinita@inbox.lv

Lasīt vairāk

IMG_3230-kvad300

Tamāra Gžibovska

Pilsēta: Jelgava

Tālruņa nr.: +371 26301941

E-pasta adrese: tamara.gzibovska@gmail.com

Lasīt vairāk

Ilze Stelmahere300

Ilze Štelmahere

Pilsēta: Dobele

Tālruņa nr.: +371 29139475

E-pasta adrese: vardaugali@inbox.lv

Lasīt vairāk

Inese Zandere1 kvadrats

Inese Zandere

Pilsēta: Rīga

Tālruņa nr.: +371 29397452

E-pasta adrese: zandereinese1@gmail.com

Lasīt vairāk

Tatjana Baidalinova300

Tatjana Baidaļinova

Pilsēta: Rīga

Tālruņa nr.: +371 29843030

E-pasta adrese: tatjana.baidalinova@hotmail.com

Lasīt vairāk

Mara Sirma300

Māra Sirmā

Pilsēta: Ikšķile

Tālruņa nr.: +371 26634598

E-pasta adrese: marasirma@inbox.lv

Lasīt vairāk

Valda Garuta300

Valda Garūta

Pilsēta: Ādaži, Sigulda

Tālruņa nr.: +371 26314107

E-pasta adrese: garutvald@gmail.com

Lasīt vairāk

Ginta Stalidzane maza

Ginta Stalidzāne

Pilsēta: Jelgava, Rīga

Tālruņa nr.: +371 26484662

E-pasta adrese: gintasatalidzane@inbox.lv

Lasīt vairāk

Ilze Poke kvadrāts

Ilze Poķe

Pilsēta: Piņķi

Tālruņa nr.: +371  29435736

E-pasta adrese: ilzepoķe@gmail.com

Lasīt vairāk

Lasma Cunska kvadrats

Lāsma Cunska

Pilsēta: Alūksne

Tālruņa nr.: +371  27853358

E-pasta adrese: lasmacunska04@gmail.com

Lasīt vairāk