Suzuki sākotne Latvijā

Suzuki idejai Latvijā ir tāda pati sākotne kā katram pilnbrieda augam – veselīga sēkla, kas sēta auglīgā augsnē.

Augsnes gatavošanās laikā satikās īstie cilvēki – katrs ar savu dzīves pieredzi un stāstu. Ikviena meklējumu ceļš un ieguldījums īstajā vietā un īstajā laikā radīja iespēju Suzuki idejai Latvijā būt sadzirdētai.

Mūzikas skolotāja Agnese, kas dzīvo un strādā Īrijā bija uzsākusi studijas Suzuki skolotāju mācībās Īrijā pie ESA klavierspēles ekspertes Mērijas Makartijas. Agneses sajūsminātos stāstus un ierosinājumu, ka Mērijai noteikti vajadzētu atbraukt pie Latvijas skolotājiem, sadzirdēja viņas akadēmijas klavierspēles profesore Tamāra Bogdanova.

Paralēli tajā pašā laikā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas (RPIVA) skolvadības maģistrantūras studijās satikāmies arī mēs – Tamāra un Kristīne. Interesanti, ka strādājot dažādās izglītības vidēs – (Tamāra Eksperimentālajā mūzikas studijā un Kristīne mūzikas skolā) jautājumu loks mums bija viens un tas pats: kas bērna personības attīstībai ilgtermiņā ir būtiskāks – labi rezultāti par katru cenu vai priekpilns, pozitīvs, aizraujošs un motivējošs mācību process? Mēs arī zinājām, ka neesam maģistrantūrā, lai apliecinātu savu zinātniskumu, bet gan … lai saprastu, kā varam mainīt šo pasauli. Stundām ilgi diskutējām par to, kā un kādus jauninājumus un alternatīvas pieejas būtu nepieciešams ieviest Latvijas mūzikas izglītībā.

Pirmā iedvesmojošā saskare ar Suzuki metodi notika 2007. gada aprīlī RPIVA un prof.T.Bogdanovas organizētajā seminārā „Suzuki filozofija un metode”, kuru kā vieslektore vadīja ESA klavierspēles eksperte Mērija Makartija.

Bet jau tajā pašā vasarā mēs laimīgas sagadīšanās dēļ nokļuvām Suzuki klavierspēles meistarklasē Skotijā. Ieraugot tik daudz laimīgu, aktīvu, priecīgu bērnu, kas kopā ar saviem mīlošajiem, gādīgajiem un atbalstošajiem vecākiem piedalās nodarbībās pie pasaules klases Suzuki viesskolotājiem, mēs tikpat kā piedzimām no jauna! Uz saviem jautājumiem bijām saņēmušas atbildes! Nevajadzēja ne dienas, ne nedēļas, ne mēnešus, lai pēkšņi un pilnīgi negaidīti izlemtu, ka vēlamies apgūt šo pieeju Suzuki skolotāju mācībās!

Tā 2007.gadā mēs uzsākām apgūt Suzuki metodi ESA Suzuki klavierspēles skolotāju mācībās vispirms Īrijā, vēlāk Skotijā. Mūsu skolotāja, protams, bija Mērija Makartija! Viņas mācību sesijās sajutām tādu cieņu, pretimnākšanu un sapratni, ka katru reizi varējām atvest uz Latviju mazumiņu gaismas un pozitīvisma, jo parasti mājās atgriezāmies ar spēka pieplūduma, iedvesmas un „metru virs zemes” lidojuma sajūtu. Suzuki skolotāju mācībās galvenais uzdevums ir … vispirms spēt mainīties pašiem! Mērija mūs mudināja strādāt, lai izskaustu sevī kriticismu! Vietējās Suzuki audzēkņu ģimenes ne vien katrreiz nodrošināja mums sirsnīgu apmešanās vietu, bet arī sniedza iespēju „dabā” vērot, kā Suzuki pieeja kļuvusi par viņu dzīves sastāvdaļu.

2008./2009.mācību gadā mēs uzsākām īstenot Suzuki metodi praksē, sniedzot iespēju ģimenēm mācīties pēc Suzuki metodes gan Jelgavā, gan Rīgā.

2013.gada 22.februārī Suzuki skolotājiem un vecākiem apvienojoties, mēs dibinājām Latvijas Suzuki Asociāciju un tajā pašā gadā LvSA tika uzņemta Eiropas Suzuki Asociāciju pulkā.

Pateicoties tam mums ir iespēja Latvijā organizēt Suzuki skolotāju mācības, dodot iespēju skolotājiem, apgūt Suzuki pieeju pašiem savā valstī, ne tikai klavierspēlē, bet arī vijoļspēlē un tuvā nākotnē arī citās Suzuki instrumentu programmās. Tas savukārt dos vairāk mācību iespējas ģimenēm dažādās Latvijas pilsētās.

Lai mums visiem kopā pietiek mīlestības, pacietības, cieņas un iekšēja spēka, lai rūpētos par Dr.Suzuki sirds ziedu, kas jau iesakņojies Latvijas zemē!