Par Suzuki metodi

 

Šiniči Suzuki ir filantrops un humānists, tikpat lielā mērā kā skolotājs un mūziķis. Pārliecībā, ka mācīšanās entuziasms var būt bezgalīgs, viņš atklāja agrīno mācīšanos „no piedzimšanas brīža” daudz agrāk nekā mūsdienu psihologi popularizēja šo ideju. Tādējādi, Suzuki ir pierādījis, ka talants vai spējas jebkurā jomā nav iedzimta īpašība, tas ir vides radītais rezultāts.

 

Suzuki metodes pamatideja – visiem bērniem piemīt spējas. Tās var attīstīt un pilnveidot labvēlīgā un audzinošā vidē. Tā kā visi bērni samērā viegli iemācās runāt savā dzimtajā valodā, tad līdzīgā nepiespiestā mācīšanās ceļā veiksmīgi var apgūt arī citas prasmes. Suzuki nosauc šo procesu par Dzimtās Valodas metodi un visu izglītības sistēmu- par Talantu Audzināšanu.
 
Šiniči Suzuki /Shinichi Suzuki/ (1898 – 1989) ir dzimis Japānā, 1920-tajos gados studējis vijoļspēli Vācijā. Vēlāk – 30-tajos gados viņš bija pirmais skolotājs Japānā, kurš sāka mācīt ļoti mazus bērnus un pēckara gados turpināja attīstīt savas idejas un mācīšanas filozofiju. Šobrīd Suzuki metode ar aizvien pieaugošiem panākumiem ir izplatījusies visā pasaulē. Tā kā Š.Suzuki bija vijolnieks, viņš savas idejas vispirms īstenoja mācot vijoļspēli. Taču šobrīd Suzuki metodi lieto mācot arī daudzu citu mūzikas instrumentu spēli.
 
Suzuki metodes būtiskākie elementi ir:

  • agrīns sākums;
  • mūzikas klausīšanās nozīmīgums;
  • vispirms mācīties spēlēt, tikai pēc tam mācīties lasīt notis („vispirms runāt, tad lasīt”);
  • vecāku iesaistīšanās;
  • audzinoša un labvēlīga mācīšanās vide;
  • profesionāla pieeja, ko nodrošina kvalificēts Suzuki skolotājs;
  • dabiski veidotas skaistas skaņas nozīmīgums;
  • vienots repertuārs, ko lieto Suzuki audzēkņi visā pasaulē;
  • sociālā mijiedarbība ar citiem bērniem: Suzuki audzēkņi visā pasaulē var sazināties mūzikas valodā.

Suzuki metode dod iespēju bērniem muzicēt ļoti augstā līmenī. Ļoti daudzi Suzuki audzēkņi ir kļuvuši par profesionāliem mūziķiem. Taču profesionālu mūziķu sagatavošana nav galvenais uzdevums: uzsvars ir likts uz bērna attīstību vienotā veselumā un audzināšanu caur mūziku. Suzuki pats vienmēr izteicās, ka viņa vēlme ir attīstīt bērnā cilvēciskās vērtības. Pie katras izdevības viņš vērsa valstsvīru, skolotāju un vecāku uzmanību uz to, lai ikviena bērna spēju potenciāls tiktu pienācīgi attīstīts.
 

Es gribētu – ja vien es to varētu – lai izglītība mainītos no vienkāršas apmācības uz izglītību šī vārda visdziļākajā nozīmē – spētu, iedvesmot, atraisīt, kā arī attīstītu cilvēka potenciālu pašā iedīglī. Tāpēc mani centieni ir veltīti Talantu Audzināšanas tālākai attīstībai: tas, par ko bērns kļūst, pilnībā atbilst tam, kā viņš ir audzināts un skolots. Es no sirds vēlos, lai visi zemes bērni kļūtu par krietniem un laimīgiem cilvēkiem ar izcilām spējām, jo esmu pārliecināts, ka visiem bērniem piemīt neierobežots spēju potenciāls. Tāpēc es veltīšu visus savus spēkus, lai īstenotu šīs pārmaiņas..” /Š. Suzuki/

“Ikvienam piemīt talanta dīglis. Šī dīgļa attīstīšanās par brīnišķīgām spējām ir atkarīga no tā, kādā augsnē tas aug.” /Š. Suzuki/

 
Avots:
Eiropas Suzuki Asociācijas (ESA) mājas lapa – http://www.europeansuzuki.org/