Liene Broka

golovacka300

Mācu bērniem apgūt vijoles spēli jau 20 gadus. Mana vēlēšanās vienmēr ir bijusi, lai bērni būtu laimīgi, lai patiesi izpaustos bērnu priecīgā daba, lai instrumenta apmācība nenomāktu viņos bērnišķīgumu un nesagrautu radošo garu, bet attīstītu patiesu un individuālu talantu. Suzuki izglītības sistēmā esmu atradusi iespēju realizēt savu vēlēšanos.

Instrumenta spēles mācību process balstās uz trim stūrakmeņiem – skolotāju, audzēkni un vecākiem. Skolotāja uzdevums ir mācīt kā spēlēt instrumentu un palīdzēt pārvarēt grūtības ar profesionālu padomu, audzēkņa uzdevums ir regulāri spēlēt instrumentu un pēc iespējas precīzāk izpildīt skolotāja norādījumus, savukārt, vecāku pienākums ir palīdzēt bērnam regulāri vingrināties, radot pozitīvu motivāciju, un  disciplinēt bērnu ikdienas darbam mājās, izkopjot bērnā gribasspēku.

Kopīgā sadarbībā ceļš uz instrumenta spēles apguvi būs viegls un priecīgs, piepildīts ar savstarpēju cieņu, sapratni, iejūtību un mīlestību, spēju klausīties un sadzirdēt. Un tā caur instrumenta spēles apguvi un mūziku šīs īpašības attīstīsies arī bērnā.