Latvijas Suzuki asociācija

 

DALĪBA LATVIJAS SUZUKI ASOCIĀCIJĀ
Latvijas Suzuki Asociācijā var iestāties jebkura fiziska persona, kura atbalsta Asociācijas mērķus, iesniedzot Valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu.Asociācijas mērķis:

 • izplatīt, ieviest un attīstīt Dr. Šiniči Suzuki filozofiju un izglītības metodi Latvijā;
 • attīstīt ikviena cilvēka neierobežoto spēju potenciālu pašā iedīglī, veicinot Suzuki skolotāju izglītošanu un vecāku iekļaušanu, radot ģimenisku un iedvesmojošu izglītības vidi.

Asociācijā apvienojas skolotāji ar vecākiem un citiem interesentiem.

Jūsu dalība Asociācijā dod mums iespēju piedāvāt Suzuki izglītību ģimenēm un skolotājiem visā Latvijā, kā arī aizsargāt Suzuki pieejas kvalitāti valstī.

 

Skolotāju ieguvumi
no dalības Asociācijā:

Ģimeņu ieguvumi
no dalības Asociācijā:

 1.  Priekšrocība piedalīties Suzuki skolotāju sagatavošanas programmā.
 2. Priekšrocība tik iekļautam kvalificētu Suzuki skolotāju datu bāzē Latvijas Suzuki Asociācijas un Eiropas Suzuki Asociācijas mājas lapās.
 3. Priekšrocība informācijas izvietošanai par savu Suzuki skolotāja praksi LvSA mājas lapā.
 4. Iespēja regulāri piedalīties vietēja vai valsts mēroga Suzuki meistarklasēs pie Suzuki skolotājiem no Latvijas vai ārzemēm.
 5. Iespēja piedalīties starptautiskos Suzuki pasākumos Latvijā vai ārzemēs – meistarklasēs, nometnēs, konferencēs, konvencijās.
 6. Iespēja pieteikt savus audzēkņus dalībai Asociācijas organizētos koncertos.
 7. Iespēja piedalīties Asociācijas organizētos vecāku izglītības pasākumos.
 8. Iespēja izmantot Asociācijas bibliotēkas, fonotēkas un video krājumus.
 9. Iespēja saņemt LvSA ikgadējo žurnālu.
 10. Iespēja kļūt par daļu no vietējas un starptautiskas Suzuki ģimeņu un skolotāju kustības.
 1. Mācības pie kvalificēta Suzuki skolotāja.
 2. Jūsu skolotāja profesionālā pilnveide.
 3. Iespēja regulāri piedalīties vietēja vai valsts mēroga Suzuki meistarklasēs pie Suzuki skolotājiem no Latvijas vai ārzemēm. Iespēja šādus pasākumus apmeklēt visai ģimenei.
 4. Iespēja piedalīties starptautiskos Suzuki pasākumos – meistarklasēs, nometnēs, konvencijās.
 5. Iespēja piedalīties Asociācijas organizētos koncertos.
 6. Iespēja saņemt apliecinājumu par noteikta līmeņa apguvi Suzuki repertuārā un gūt gandarījumu un atzinību, piedaloties Asociācijas organizētā Izlaiduma koncertā.
 7. Iespēja piedalīties Asociācijas organizētos vecāku izglītības pasākumos.
 8. Iespēja izmantot Asociācijas bibliotēkas, fonotēkas un video krājumus.
 9. Iespēja saņemt LvSA ikgadējo žurnālu.
 10. Iespēja kļūt par daļu no vietējas un starptautiskas Suzuki ģimeņu un skolotāju kustības.

Minētie ieguvumi, kā arī dalība citās LvSA norisēs ļauj ģimenēm kļūt par daļu no lielākās mūzikas sabiedrības, kas bagātina mūs pašus un mūsu dzīvi savstarpējas sapratnes, atbalsta un iedrošinājuma gaisotnē.

Mēs visi, un ikviens no mums ir asociācija!

LvSA Statūti

LvSA Privātuma politika

***

Esošas Suzuki asociācijas visā pasaulē palīdz veidoties Suzuki asociācijām jaunās valstīs,

Kvalificēti Suzuki skolotāji palīdz sagatavot jaunus Suzuki skolotājus,

Suzuki ģimenes palīdz pēc iespējas vairāk bērniem iegūt Suzuki izglītību.