16.03.2020.

Atcelta LvSA Lielsapulce

Vīrusa izsludināto ierobežojumu dēļ, Latvijas Suzuki asociācijas valde nolēma š.g. 21. martā plānoto Lielsapulci  pārcelt uz nenoteiktu laiku. Pēc tam, kad situācija būs normalizējusies, valde laicīgi sazināsies ar  asociācijas biedriem un informēs par  Lielsapulces datumu un laiku.

14.03.2020.

Atcelta Eiropas Suzuki skolotāju sanāksme Dānijā, 24. – 26. aprīlī, 2020.

Dānijas Suzuki asociācija  informējusi Eiropas Suzuki asociāciju, ka  Covid-19 vīrusa dēļ diemžēl jāatceļ  Eiropas Suzuki skolotāju sapulce, kam bija jānotiek  no 24. līdz 26. aprīlim Orhūsā (Aarhus). Rīkotāji plāno pārcelt pasākumu uz nenoteiktu laiku. Vairāk informācijas paredzēts sniegt vēlāk.

27.02.2020.

Klajā nācis Eiropas Suzuki asociācijas skolotāju ikgadējais ziņu izdevums. Vairāk informācijas https://europeansuzuki.org/newsletters/volume-39-2019/

06.01.2020.

Atcelti klavieru spēlēšanas svētki Varšavā, 28.-30.08.2020.

Eiropas Suzuki klavieru svētki 2020 diemžēl tiek atcelti, jo uz tiem pieteicās pārāk maz interesentu. Pieteicās tikai 53 % no nepieciešamā skolotāju  skaita un 17% – no nepieciešamā studentu skaita. Ņemot vērā neskaidrības, kuras pastiprina vīrusa Covid-19 uzliesmojums, organizatori pieņēma lēmumu nepagarināt pieteikšanās termiņu un atcelt pasākumu.

Organizatori vēlas pateikties visiem, kas bija reģistrējušies, un apliecināt, ka ar viņiem sazināsies papildus, lai vienotos par reģistrācijas maksas atdošanu.

Organizatori pieļauj, ka Klavieru svētki varētu tikt organizēti pēc diviem gadiem – 2022. Vairāk informācijas lasiet šeit:

European Suzuki Piano Celebrations 2020

Fryderyk Chopin University of Music
Warsaw, Poland
28 August to 30 August 2020

 

 

24.02.2020.

Asociācijas Lielsapulce notiks 21. martā

Latvijas Suzuki asociācijas (LvSA) Lielsapulce šogad notiks 21. martā  no plkst.14:30 līdz 17:30 Rīgā, Ieriķu ielā 43A (NVO namā).

Lielsapulce notiek ik gadus, pavasarī. Lielsapulcē valde iepazīstina Asociācijas biedrus ar Gada pārskatu un sniedz atskaiti par valdes darbu aizvadītajā finanšu gadā, tiek apstiprināts LvSA budžets un noteikti nākamā gada darbi.
Šī gada Lielsapulces ievaddaļā būs Bruņinieku ielas Suzuki studijas bērnu koncerts un skolotāju pieredzes apmaiņas stāsts. Sapulcē, līdzās kārtējiem jautājumiem, īpaši svarīga saruna būs par vasaras meistarklašu, tā sauktās Engures nometnes tālāko attīstību.
LvSA Lielsapulce ir Pārstāvju sapulce – Suzuki skolotāji un vecāki ir pārstāvēti vienādā proporcijā. Pārstāvji var piedalīties Lielsapulcē tikai personīgi. Katram pārstāvim Lielsapulcē ir viena balss.
LvSA Lielsapulces ir atklātas visiem tās biedriem.
30.01.2020.

Audzēkņu izlaiduma koncerts 23. februārī