30.01.2020.

Audzēkņu izlaiduma koncerts 23. februārī

24.02.2020.

Asociācijas Lielsapulce notiks 21. martā

Latvijas Suzuki asociācijas (LvSA) Lielsapulce šogad notiks 21. martā  no plkst.14:30 līdz 17:30 Rīgā, Ieriķu ielā 43A (NVO namā).

Lielsapulce notiek ik gadus, pavasarī. Lielsapulcē valde iepazīstina Asociācijas biedrus ar Gada pārskatu un sniedz atskaiti par valdes darbu aizvadītajā finanšu gadā, tiek apstiprināts LvSA budžets un noteikti nākamā gada darbi.
Šī gada Lielsapulces ievaddaļā būs Bruņinieku ielas Suzuki studijas bērnu koncerts un skolotāju pieredzes apmaiņas stāsts. Sapulcē, līdzās kārtējiem jautājumiem, īpaši svarīga saruna būs par vasaras meistarklašu, tā sauktās Engures nometnes tālāko attīstību.
LvSA Lielsapulce ir Pārstāvju sapulce – Suzuki skolotāji un vecāki ir pārstāvēti vienādā proporcijā. Pārstāvji var piedalīties Lielsapulcē tikai personīgi. Katram pārstāvim Lielsapulcē ir viena balss.
LvSA Lielsapulces ir atklātas visiem tās biedriem.

 

06.01.2020.

Klavieru spēlēšanas svētki Varšavā, 28.-30.08.2020.

Eiropas Suzuki asociācija  uzaicina piedalīties klavieru spēlēšanas svētkos, kas notiks 2020. gadā Varšavā (Polija) no 28. līdz 30. augustam. Reģistrācija ir atvērta. Vairāk informācijas lasiet šeit:

European Suzuki Piano Celebrations 2020

Fryderyk Chopin University of Music
Warsaw, Poland
28 August to 30 August 2020